WDSF Open Rising Stars Latin (05.07.2024)

Ergebnis/Final result:

  1. Eli Blyuss / Palina Kharchanka (Canada)
  2. Miko Sirolinna / Silja Rantala (Finland)
  3. Egor Ionel / Elisabeth Zbarashchuk (Germany)
  4. Grzegorz Brzozowski / Sofia Bilozor (Poland)
  5. Thaddeus Barthel / Jenny Stukenborg (Germany)
  6. Paky Cortese / Valeria Alena Schaffner (Switzerland)