WDSF Open Standard Under 21 (01.07.2022)

Ergebnis – Endrunde:

  1. Vladyslav Tsykhanovskyi / Veronika Tsikhanovska (Ukraine)
  2. Aurimas Meska / Aine Rutkauskaite (Lithauen)
  3. Yeskendir Samsaliyev / Ludmila Chomatidi (Kazakhstan)
  4. David Jenner / Elisabeth Tuigunov (Germany)
  5. Kam Ho Sin / Jerry Lee (Hong Kong)
  6. Kevin Jason Priemer / Emily Maria Traudt (Germany)